Przyjedź do "krainy 101 jezior"
w centrum Brodnickiego Parku Krajobrazowego na Pojezierze Brodnickie

Ciche leży na prawym brzegu Drwęcy, na północny zachód od Brodnicy w centrum Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Pojezierzu Brodnickim. Występuje tu zgrupowanie malowniczych jezior, ( najpiękniejsze o morskim kolorze wody jezioro Ciche ) wypełniających czteroma rynnami o kierunku prostopadłym do Doliny Drwęcy. Pierwszą rynnę tworzą jeziora : Łąkorz ( powierzchnia 161,8 ha ; długość linii brzegowej 5075 ; długość max 1300 m ; głębokość max 30,3 m, do dziś zachowały się w wodzie pale po osady wczesnośredniowiecznej ), Wielkie Partęczyny ( powierzchnia 323,9 ha ; długość linii brzegowej 17425 m ; długość max 4225 m ; szerokość max 1060 m ; głębokość max 28,5 m ), Małe Partęczyny ( otoczone lasami, o charakterystycznej seledynowo-niebieskiej barwie wody , połączone z Jeziorem Wielkie Partęczyny, bardzo płytkie ; powierzchnia 33,6 ha ; max długość 1435 m ; max szerokość 340 ; max głębokość 6,5 m ) , Dębno , Robotno i Kurzyny. Łączy się ona na Jeziorze Strażym z Rynną Skarlanki, w której skład wchodzą jeziora : Ostrowite, Głowińskie ( powierzchnia 130,5 ha ; długość linii brzegowej 9825 m ; długość max 2250 m ; szerokość max 1475 ; max głębokość 18,5 m ) , Ciche , Zbiczno ( powierzchnia 128,9 ha ; długość linii brzegowej 7400 m ; długość max 2615 m ; szerokość max 865 m ; głębokość max 41,6 m ) , Strażym ( powierzchnia 73,4 ha , max długość 2000 m , max szerokość 550 m ; max głębokość 9 m na półwyspie wcinającym się w to jezioro od południa , znajdują się dwa obiekty archeologiczne : pierwsze to grodzisko z XI i XII wieku, drugie to gródek rycerski z XIII wieku ) i Bachotek ( jezioro polodowcowe, rynnowe, o wydłużonym z północy na południe kształcie, połączone poprzez Skarlankę z jeziorem Strażym i Drwęcą, po środku jeziora wyspa zwana Wyspą Skarbów powierzchnia 211 ha , max długość 4115, max szerokość 900 m, max głębokość 24,3 m ). Rynnę Strugi Brodnickiej wypełniają jeziora : Mieliwo ( powierzchnia 80,9 ha; długość linii brzegowej 8950 m ; długość max 2960 m ; szerokość 535 m max głębokość 9,4 ) , Sosno ( powierzchnia 187,08 ha ; długość linii brzegowej 13200 m ; max długość 4420 m ; szerokość max 765 m; głębokość 12,4 m ) , Łąki , Wysokie i Niskie Brodno. Najbardziej na zachód wysunięta jest Rynna Jabłonowska z jeziorami : Chojno, Oleczno, Grzywinek i Wądzyń. Liczne akweny łączą się ze sobą za pośrednictwem strug i kanałów , co stwarza dogodne warunki dla uprawiania kajakarstwa. W tym celu przygotowano kilka tras wodnych. Do najczęściej uczęszczanych należą :
a) trasa wiodąca od Tamy Brodzkiej, poprzez jeziora: Bachotek, Strażym, Zbiczno i Ciche o łącznej długości 16 km. 
b) szlak biegnący wschodnią odnogą Rynny Skarlanki na odcinku od jeziora Strażym przez zarastające , wąskie jezioro Kurzyny , jeziora : Robotno , Wielkie Partęczyny do Łąkorza o długości 13,5 km. Pojezierze Brodnickie zaliczane jest do obszaru Zielonych Płuc Polski. Bogactwem tego regionu jest różnorodność fauny i flory. W celu stworzenia formalno - prawnych i organizacyjnych warunków dla aktywnej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pojezierza utworzono w 1985 r. Brodnicki Park Krajobrazowy . Położony jest na pograniczu 
województw : kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego , na terenie 4 gmin : Biskupiec Pomorski , Jabłonowo Pomorskie , Kurzętnik i Zbiczno. Zajmuje on powierzchnię 13 674 ha i w ponad 40% pokryty jest lasami. Dominują różne postacie borów mieszanych i sosnowych. Mniejsze powierzchnie zajmują lasy liściaste takie jak grądy , łęgi i olsy. Bardzo duży udział mają tutaj lasy ochronne , a także drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny. Znamienną cechą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorników torfowiskowych , szuwarowych i wodnych. O wysokiej randze przyrodniczej obszaru świadczy fakt utworzenia tu siedmiu rezerwatów przyrody: Mieliwo ( pow. 11,73 ha ) i Retno ( pow. 33,60 ha ) utworzone dla ochrony lasów , florystyczne : Bachotek ( pow. 22,71 ha ) i Wyspa na Jeziorze Partęczyny ( pow. 0,60 ha ) oraz torfowiskowe : Kociołek (pow. 7,02 ha ) , Okonek ( pow. 0,04 ha ) i Stręszek (pow. 4,46 ha ). Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody , głównie drzew. Wśród nich wyróżnia się aleja lipowo ? klonowa koło leśniczówki Ryte Błota nad jeziorem Zbiczno. Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje tutaj także szereg zabytków kultury materialnej , m.in.: 5 grodzisk średniowiecznych , 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku , obiekty sakralne i zespoły dworskie. Dla wczasowiczów lubiących piesze wędrówki przygotowano szereg szlaków prowadzących przez najbardziej urokliwe i malownicze zakątki Pojezierza. Dobrze rozwinięta jest baza wypoczynkowa. Ośrodki turystyczne usytuowane nad jeziorami zapewniają możliwość korzystania ze sprzętu wodnego. Można tu uprawiać : żeglarstwo , windsurfing oraz wędkarstwo.

Wszystkie prawa 2000-2024 zastrzeżone © copyright

603212614 605947974

mail agroturystyka@ciche.pl